Meme büyütme tüm dünyada en çok uygulanan estetik ameliyatlardan biridir. En çok kullanılan yöntem ise implant (meme protezi) ile büyütmedir. Bunun yanında yağ enjeksiyonu, BRAVA denilen tek başına ya da yağ enjeksiyonu ile birlikte kullanılan bir diğer yöntemler de mevcuttur. Yağ enjeksiyonu tek başına kullanılabilirken son dönemde,  implant ile birlikte de kullanılabilmektedir.

Meme kadınların özgüveni açısından son derece önemlidir. Büyük olması yanında küçük olması da sosyal alanda kaygıya sebep olabilmektedir.

Meme büyütme;

  • küçük boyutlara sahip ve bu boyutları estetik açıdan kendine   uygun bulmayan kadınlarda,
  • doğumsal meme deformiteleri olan kadınlarda,

göze hoş gelen ve ideal meme boyutlarına, şekline ve dolgunluğuna ulaştırmak için yapılır.

Bu sayede;

  • meme boyutları artar,
  • istenen dolgunluk ve projeksiyon elde edilir,
  • simetri sağlanır,
  • sosyal ortamda olabilecek kaygı ortadan kalkar.

Doğal olarak küçük memelere sahip kadınlar, kilo kaybı ya da emzirme nedeniyle hacmini kaybetmiş memeler, simetrisini  kanser cerrahisi nedeniyle veya doğuştan yeniden oluşturmak gereken hastalar meme büyütme cerrahisine adaydır.

En çok kullanılan yöntem meme protezi ile olandır. Protez içi silikon jel ile veya serum fizyolojik ile dolu silikon kılıftan yapılmadır. Başlıca iki şekli (anatomik-damla şeklinde, yuvarlak) ve çok çeşitli boyutları mevcuttur.

Dört farklı yerden protez yerleştirilebilir. Her bölgenin kendine özgü avantaj ve dezavantajları mevcuttur.  En çok kullanılan bölge meme altı kıvrımdan yapılandır. 4 cm uzunluğunda kesi yapılır. İz meme altında kaldığından çok az belli olur. Birkaç ay sonra pembe iz solar ve deri rengine döner. İkinci sıklıkta kullanılan giriş yeri meme başıdır. İz areola ile deri arasındaki hatta kalır. Ancak küçük meme başı mevcutsa kullanışlı değildir. Aksiller (koltukaltı) bölge kullanılarak protez yerleştirilebilir. Protez yerleştirilmesi nispeten zordur. Göbek deliğinden özel bir aletle ve ancak içi serum doldurulan protez yerleştirilebilir.

Protez farklı planlara yerleştirilebilir. Başlıca kas altı ve meme dokusu altına yerleştirilir. Modifikasyonları mevcuttur. Fasya altı yerleştirme kas üzerindeki çok ince fasya tabakasının altına yerleştirmeyi kapsar. Meme dokusunun kalınlığı üst bölgenin dolgunluğu, istenen projeksiyona göre plan seçimi yapılır.

Ameliyat 1-1,5 saat sürer. Ameliyat öncesi fotoğraf çekimi, planlama, değerlendirme yapılır. Değerlendirmede hastanın istekleri, anatomi ve doku özellikleri ortaya konur ve neler yapılabileceği belirlenir. Büyüklük ile ilgili hasta isteği protezin boyutları konusunda kabaca fikir verir.

Bu aşamada bazı sorulara yanıt aranır;

  • sadece meme protezi ile büyütme yeterli mi yoksa ilave meme dikleştirme gerekecek mi?

Meme büyüklüğü, sarkma olup olmaması, varsa derecesi, meme başı ile meme altı katlantı arasındaki mesafe (bu mesafe 9 cm nin üzerinde ise meme dikleştirme eklemek gerekir), meme dokusu miktarı, deri kalitesi tek başına protez mi yoksa meme dikleştirme ilave etmeli mi sorusunu cevaplamada yardımcı parametrelerdir.

  • hastanın iz konusunda olmazsa olmazları var mıdır?

Bazı hastalar meme altı kıvrımda ya da meme başı etrafındaki izi tercih etmeyebilir. Hangi yöntem düşünülüyorsa hasta ile paylaşılmalıdır. Diğer taraftan meme başı insizyonu ile konulan protezlerde süt kanalları kesildiği için sızan bakteri taşıyan sıvının protez etrafına sıvanıp kapsül kontraktürü riskini arttırma ihtimalinden söz edilmelidir.

  • hastanın büyüklük konusundaki tercihi nedir?

Bazı hastalar özellikle büyük ya da özellikle küçük isteğinde bulunabilirler. Genel istek doğal görünümü bozmayacak, aşırıya kaçmayan boyutlardır. Büyüklük meme boyutlarıyla ilgilidir. Meme tabanı ölçümü, meme başının öne çekilmesi ile oluşan projeksiyon miktarı ve meme başı – meme altı kıvrım mesafesi aslında büyüklüğü önemli ölçüde belirleyen etkenlerdir. Doğumsal bazı deformiteler de (kunduracı göğsü, güvercin göğüs) protez seçimini etkileyecektir.

Asimetri varsa ameliyat öncesi tespit etmek, belgelemek ve hastanın da farkına varmasını sağlamak çok önemlidir. Ameliyat sonrası dönemde de simetrinin tam olarak sağlanamayabileceği mutlaka hatırlatılmalıdır. Tuberous memenin (doğumsal meme deformitesi- yumru meme) özellikle hafif formlarına tanı konmadan büyütme yapılabilir. Bu deformite varlığında meme dokusuna da ilave bazı işlemler yapmak gerekecektir. Basit bir meme büyütme  ameliyatına göre çok daha komplike planlama gerektirir ve bu yapılmadığında sonuç yüz güldürücü olmaz.

Ameliyat öncesi aspirin, ağrı kesiciler, E vitamini  gibi ilaçların bildirilmesi ve ilacı başlayan doktorun tavsiyesi ile 1 hafta önceden kesilmesi gerekir.

Ameliyat sonrası dönemde ağrı ağrı kesicilerle kontrol altına alınır. Nadiren hematom (kanama) problemi ortaya çıkabilir. Kanamanın miktarına uygun yaklaşımla sorun giderilir. Birkaç ay ağır egzersiz yapmaktan kaçınmak uygun olacaktır. Dikişler genelde cilt altı atılır ve alınmayı gerektirmez. 48 saat sonra banyo yapılabilir. Meme büyütme ameliyatı sonrası kanser taraması için film (mamografi) çekilebilir. Bu konuda bir zafiyet yaratmaz.

Literatürde daha uzun süre kalan protezler bildirilmiş olmasına rağmen ömrü ortalama 15 yıldır.